XXXVI. Olomoucké hematologické dny
XXVI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
15th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,

jsem potěšen, že Vás jménem vědeckého a organizačního výboru i jménem svým mohu pozvat k účasti na XXXVI. Olomouckých hematologických dnech 2024, jejichž tradiční součástí je i letos Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology.

Letošní rok je na odborná setkání s hematologickou tématikou v naší zemi velmi bohatý. Všichni chápeme, že vrcholnou akcí bude III. Český hematologický a transfuziologický sjezd organizovaný našimi odbornými společnostmi v polovině září v Hradci Králové. I proto jsme se rozhodli, že program OHD 2024 sestavíme v některých ohledech jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V odborných sekcích budeme klást důraz na praktické, zajímavé a někdy i neobvyklé aspekty diagnostiky, léčby a řešení komplikací onemocnění krvetvorby. Jinými slovy řečeno, na základech rozboru případových studií budou přednášející, panely odborníků a auditorium diskutovat současné možnosti komplexní péče o naše pacienty v reálném prostředí českého zdravotnictví. Z těchto důvodů tak bude většina ústních sdělení vyzvaných, zaslaná abstrakta původních sdělení budou směrována do komentované posterové sekce. Program bude samozřejmě i letos zahrnovat Prezidentské sympózium, Wiedermannovu přednášku a zajímavou Postgraduální sekci. Také Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a Symposium on Advances in Molecular Hematology přinesou řadu zajímavých přednášek, a to i za aktivní účasti zahraničních hostů. Rovněž nebudete ochuzeni o řadu nových informací, které zazní na satelitních sympoziích partnerů kongresu.

Věřím, že i letos Vás Olomoucké hematologické dny obohatí o spoustu inspirativních vědeckých poznatků, radostných setkání s kolegy a v souhrnu prožijete v historické Olomouci krásné květnové dny.

Já, moje kolegyně, moji kolegové a všichni, kdo se podílejí na přípravě OHD 2024, i Ti, kteří si pro Vás připravují kvalitní odborná sdělení, stejně tak jako partneři našeho kongresu se na společné setkání srdečně těšíme!

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
prezident XXXVI. OHD 2024