XXXV. Olomoucké hematologické dny
XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
14th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,

jsem potěšen, že Vás jménem vědeckého a organizačního výboru i jménem svým mohu pozvat k účasti na XXXV. Olomouckých hematologických dnech 2023, jejichž tradiční součástí je i Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, která se letos koná již po pětadvacáté, a také čtrnáctý ročník Symposium on Advances in Molecular Hematology. Po pandemických vlnách jsme mohli loni v květnu společně úspěšně zorganizovat a absolvovat XXXIV. ročník OHD, a věřím, že situace na konci května roku 2023 (a to nejen ta epidemická) bude dostatečně příznivá k tomu, abychom se v Olomouci mohli po třicáté páté znovu sejít a v přátelské atmosféře se společně obohatit o nové poznatky v našem oboru.

Hlavní téma „Nová generace diagnostiky a léčby chorob krvetvorby”, které svou ideou („next generation“) spojí vědecká jednání v rámci OHD, odkazuje na často revoluční vývoj v možnostech diagnostiky a také léčby většiny krevních chorob, a to napříč věkovými skupinami pacientů. Téměř rutinní se dnes stává pokročilá detailní analýza genomu pacientů a nových biomarkerů, jenž předchází mnoha průlomovým metodám inovativní terapie, které se nacházejí v posledních fázích klinického testování nebo se již dostaly do každodenní praxe. O vize a naděje spojené s tímto pokrokem, ale samozřejmě nejen o ně, bychom se s Vámi chtěli v průběhu kongresu podělit.

Já, moje kolegyně a moji kolegové připravující OHD 2023 se srdečně těšíme na společné setkání!

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
prezident XXXV. OHD 2022