XXXIV. Olomoucké hematologické dny
XXIV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,

je mi ctí Vás jménem vědeckého a organizačního výboru i jménem svým pozvat k účasti na XXXIV. Olomouckých hematologických dnech 2022, jejichž tradiční součástí je i Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology. Mé pozvání k Vám putuje v nelehké době, kdy kulminuje další vlna nově zmutovaného a zrádného koronaviru, který zhatil konání našeho kongresu v roce 2020. Nicméně v minulém roce jsme již mohli v Olomouci poměrně standardním způsobem společně uspořádat a hostit II. Český hematologický a transfuziologický sjezd a věřím, že situace na konci května letošního roku již bude natolik stabilizovaná, že podobným způsobem proběhnou i Olomoucké hematologické dny. V letošním roce si připomeneme dvousté výročí od narození Gregora Johanna Mendela, studenta Filozofické fakulty tehdejší Františkovy univerzity v Olomouci, který svým pozdějším bádáním položil základy zcela nové vědecké disciplíny – genetiky, když popsal základní zákony dědičnosti, které jsou obecně platné po dnes. A právě genetika se rozvinula ve fascinující obor, který s hematologií, diagnostikou a léčbou chorob krve velmi úzce souvisí, a to jak historicky, tak i zcela recentně. V současné době jsme svědky obrovského pokroku v molekulárně genetickém poznání podstaty onemocnění krve, lymfatického systému a krevního srážení, tak i nesmírně dynamického vývoje buněčné a genové terapie. A právě symbolická inspirace výsledky studia a zkoumání Gregora Johanna Mendela se stává hlavním tématem, přesněji však spojujícím mottem letošních Olomouckých hematologických dnů.

Dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví, pohodu a pokud možno jen samé dobré zprávy v novém roce a vyjádřil pevné přesvědčení, že se v Olomouci, sídle Mendelovy Alma mater, letos opět sejdeme. Já, moje kolegyně a moji kolegové připravující OHD 2022 se na společné setkání srdečně těšíme!

S pozdravem z Olomouce,

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
prezident XXXIV. OHD 2022