XXXV. Olomoucké hematologické dny
XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
14th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Program

TÉMATA EDUKAČNÍHO A VĚDECKÉHO PROGRAMU

 • LABORATORNÍ A TRANSLAČNÍ HEMATOLOGIE
 • CYTOMORFOLOGIE A IMUNOCYTOMORFOLOGIE
 • ANÉMIE A CYTOPENIE
 • MALIGNÍ LYMFOMY
 • AKUTNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
 • MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY
 • MNOHOČETNÝ MYELOM A DALŠÍ MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE
 • MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY
 • VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ V HEMATOLOGII
 • ALOGENNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK
 • BUNĚČNÁ A GENOVÁ TERAPIE
 • KLINICKÁ TRANSFUZIOLOGIE
 • PODPŮRNÁ A PALIATIVNÍ TERAPIE V HEMATOLOGII
 • OŠETŘOVATELSTVÍ V HEMATOLOGII
 • HEMATOLOGIE Z POHLEDU ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ
 • VARIA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

STŘEDA 24. 5 . 2023

ČTVRTEK 25. 5. 2023

PÁTEK 26 . 5 . 2023

09:00 – 19:00 Registrace 07:30 – 18:00 Registrace07:30 – 13:00Registrace
10:00 – 10:45Satelitní sympozia 08:00 – 10:45 Satelitní sympozia08:00 – 08:45Satelitní sympozia
11:00 – 12:30Postgraduální sekce 109:00 – 10:30Symposium on Advances 1
Ošetřovatelství 1
09:00 – 10:30Odborný program
12:30 – 14:00Oběd 10:30 – 11:00 Přestávka10:30 – 11:15Přestávka
14:00 – 15:30Prezidentské sympozium 11:00 – 12:30
Odborný program
Symposium on Advances 2
Ošetřovatelství 2
11:15 – 12:45Odborných program
15:30 – 16:00Přestávka 12:00 – 14:30 Oběd13:00Zakončení kongresu
16:00 – 17:00Slavnostní zahájení OHD
Wiedermannova přednáška
13:15 – 14:15 Posterová sekce
(hala Omega)
  
17:00 – 17:45Přestávka 14:30 – 16:00 Odborný program
Symposium on Advances 3
Zdravotní laboranti 1
  
17:30 – 19:00 Postgraduální sekce 2 16:00 – 16:30 Přestávka  
19:30Uvítací večer (hala Omega) 16:30 – 18:00Odborný program
Zdravotní laboranti 2
  
  20:00Společenský večer
(Výstaviště Flóra Olomouc, Pavilon A)