XXXVI. Olomoucké hematologické dny
XXVI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
15th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Program

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

STŘEDA 22. 5. 2024  
10:00 – 19:00 Registrace
11:00 – 12:30 Satelitní sympozia,
Advisory boardy,
Schůze pracovních skupin
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Prezidentské sympozium
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:00 Slavnostní zahájení OHD
Wiedermannova přednáška
17:00 – 17:30 Přestávka
17:30 - 18:30 Postgraduální sekce
20:00 Večeře (hala Omega)
ČTVRTEK 23. 5. 2024  
07:30 – 18:00 Registrace
08:00 – 10:45
Satelitní sympozia
09:00 – 10:30
Ošetřovatelství 1
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Odborný program
10:30 – 12:30 Symposium on Advances 1
11:15 – 12:45 Ošetřovatelství 2
12:30 – 14:30 Oběd
13:30 – 14:15 Posterová sekce
(hala Omega)
14:30 – 16:00 Odborný program
14:00 – 15:30 Symposium on Advances 2
Zdravotní laboranti 1
15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 18:00 Odborný program
Zdravotní laboranti 2
20:00 Společenský večer
(Výstaviště Flóra Olomouc, Pavilon A)
PÁTEK 24. 5. 2024  
07:30 – 13:00 Registrace
08:00 – 08:45
Satelitní sympozia
09:00 – 10:30
Odborný program
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Odborný program
Zakončení kongresu

TÉMATA EDUKAČNÍHO A VĚDECKÉHO PROGRAMU

 • LABORATORNÍ A TRANSLAČNÍ HEMATOLOGIE
 • CYTOMORFOLOGIE A IMUNOCYTOMORFOLOGIE
 • ANÉMIE A CYTOPENIE
 • MALIGNÍ LYMFOMY
 • AKUTNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE
 • CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
 • MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY
 • MNOHOČETNÝ MYELOM A DALŠÍ MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE
 • MYELODYSPLASTICKÉ SYNDROMY
 • VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ V HEMATOLOGII
 • ALOGENNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK
 • BUNĚČNÁ A GENOVÁ TERAPIE
 • KLINICKÁ TRANSFUZIOLOGIE
 • PODPŮRNÁ A PALIATIVNÍ TERAPIE V HEMATOLOGII
 • OŠETŘOVATELSTVÍ V HEMATOLOGII
 • HEMATOLOGIE Z POHLEDU ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ
 • VARIA