XXXIV. Olomoucké hematologické dny

XXIV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Olomouc

1573 - založena univerzita (druhá nejstarší v českých zemích)
1987 - založena tradice Olomouckých hematologických dnů
2000 - Sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

NH Collection Olomouc Congress

NH Collection Olomouc Congress - hotel v blízkosti historického centra města a zároveň klidové zóny nabízí pro kongres vynikající zázemí. Přijeďte se sami přesvědčit na OHD 2020!

Haimaom

Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně při HOK FN Olomouc

OHD

  • významný hematologický kongres
  • každoročně více než 600 účastníků, včetně přednášejících ze zahraničí
  • kvalitní organizační tým a zázemí pro formální i společenské setkávání

Aktuality

Nově přidané
Více >

Program

Pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele FN Olomouc

prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.
děkana LF UP v Olomouci

Sekce onkologie České asociace sester

Pořádají

HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
ve spolupráci s
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP

UPOZORNĚNÍ

Vážená paní, vážený pane, milá kolegyně, milý kolego, vážení partneři kongresu,
vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v České republice, ostatních státech Evropské unie a světa spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s přihlédnutím k poměrně velmi nejisté predikci vývoje této pandemie se organizační a vědecký výbor XXXIV. Olomouckých hematologických dnů 2020 rozhodl letošní kongres zrušit. Zároveň jsme se dohodli, že OHD letos nebudeme organizovat v žádném jiném náhradním termínu, a to z mnoha důvodů, z nichž za nejdůležitější považujeme nutnost soustředit se především na diagnostickou, ošetřovatelskou a léčebnou činnost v době epidemie a zejména po jejím skončení.

Děkujeme všem těm, kteří se doposud na přípravě OHD 2020 podíleli, všem, kteří poslali abstrakta svých sdělení nebo přijali pozvání k edukačním přednáškám, a také všem partnerům, kteří byli připraveni jejich konání podpořit.

Věříme, že naši započatou práci dokážeme společně zúročit při přípravě II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu, který by se měl konat v Olomouci ve dnech 15. – 19. května příštího roku (2021).

Děkujeme za pochopení a podporu.

Posíláme Vám srdečné pozdravy, přání zdraví, síly a optimismu z Olomouce.

Tomáš Papajík
Edgar Faber
Antonín Hluší
za celý přípravný tým OHD 2020