XXXIV. Olomoucké hematologické dny
XXIV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pořádají

POŘADATELÉ

Nadace HAIMAOM

Pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc., děkana LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D., ředitele FN Olomouc
Sekce onkologie České asociace sester

VÝBOR

Prezident sjezdu a odborný garant
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Čestný prezident sjezdu
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Předseda vědeckého výboru
doc. MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.

Předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

 

Vědecký a organizační výbor XXXIV. OHD 2022
prof. MUDr. Edgar Faber, Ph.D.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
doc. Dr. Eva Kriegová
doc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.
MUDr. Adam Kuba, Ph.D.
MUDr. Aleš Obr, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
MUDr. Jana Procházková, Ph.D.
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D.

Garanti konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
Mgr. Monika Labudíková
Bc. Veronika Hájková
Bc. Jana Kadlecová
Mgr. Jarmila Juráňová

Garanti Symposium on Advances in Molecular Hematology
doc. Dr. Eva Kriegová
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.