XXXV. Olomoucké hematologické dny
XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
14th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pořádají

POŘADATELÉ

Nadace HAIMAOM

Pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc., děkana LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D., ředitele FN Olomouc
Sekce onkologie České asociace sester

VÝBOR

Prezident sjezdu a odborný garant
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Čestný prezident sjezdu
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Předseda vědeckého výboru
doc. MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.

Předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

 

Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
Mgr. Monika Labudíková
Bc. Veronika Hájková
Bc. Jana Kadlecová
Mgr. Jarmila Juráňová

Symposium on Advances in Molecular Hematology
doc. Dr. Eva Kriegová
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.