XXXVI. Olomoucké hematologické dny
XXVI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
15th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pořádají

POŘADATEL

Nadace HAIMAOM

 

Prezident kongresu a odborný garant
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.


Čestný prezident kongresu
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.


Předseda vědeckého výboru
prof. MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.


Předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.


Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
Mgr. Monika Labudíková
Bc. Veronika Hájková
Bc. Jana Kadlecová
Mgr. Jarmila Juráňová

Symposium on Advances in Molecular Hematology
doc. Dr. Eva Kriegová
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.

Pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., děkana LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D., ředitele FN Olomouc
Sekce onkologie České asociace sester

Vědecký a organizační výbor

prof. MUDr. Edgar Faber, Ph.D.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
doc. Dr. Eva Kriegová
doc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
MUDr. Martin Čerňan, Ph.D.
prim. MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.
Mgr. Jarmila Juráňová
MUDr. Adam Kuba, Ph.D.
MUDr. Aleš Obr, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
MUDr. Jana Procházková, Ph.D.
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D.
Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.