XXXIV. Olomoucké hematologické dny
XXIV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pokyny pro prezentaci

 

Přednášky

  • dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci sdělení - dle pokynů vědeckého výboru
  • předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu.
  • sdělení v programu PowerPoint (soubory *.ppt, *.pptx) předejte organizátorům min. 20 min. před začátkem odborného bloku
  • editace údajů v prezentaci po předání organizátorům již není možná!

Podporovaná média:

  • USB flash disk/externí HDD/SD karta - bez nutnosti instalace ovladače

Doplňující informace:

  • zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné
  • pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků bude k dispozici prezenter vč. laser ukazovátka
  • prezentace budou spouštěny z aktuální verze MS Office / prohlížeče Adobe Reader

Prohlášení:

  • Autoři sdělení souhlasí s vytvořením kopie jejich sdělení organizátorům pro zajištění prezentace na kongresu. Soubory budou archivovány organizačním výborem a nebudou dostupné k prohlížení či kopírování - vyjma případného výslovného souhlasu autora sdělení.