XXXV. Olomoucké hematologické dny
XXV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
14th Symposium on Advances in Molecular Hematology
NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pokyny pro postery

 

Vážení autoři posterů,

Organizační výbor OHD rozhodl prezentovat postery ve formě plakátu formátu A0 (841 x 1189 mm) na výšku.

  • Posterová sekce bude umístěna v zadní části haly Omega.
  • Prezentace posterů bude probíhat v pondělí 25. 5. 2020 v době 13.30 – 14.15 hod. Žádáme autory sdělení, aby v tuto dobu byli přítomni u svých posterů a byli připraveni na diskuzi.
  • Posterové tabule budou označeny čísly, které odpovídají posterové časti programu (P1 - Pxx)
  • Instalace posterů bude možná již v neděli od 13 hod. Materiál k připevnění posteru bude na místě a na kongresové registraci v NH hotelu.
  • Postery budou dostupné účastníkům po dobu trvání konference
  • Informace o přijetí posterového sdělení/číslo posteru obdržíte emailem od organizátorů do 15. dubna 2020

 

Autory posterů laskavě žádáme o jejich odstranění po skončení kongresu.