XXXIII. Olomoucké hematologické dny
XXIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
12th Symposium on Advances in Molecular Hematology
26. 5. – 28. 5. 2019 NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Organizační a vědecký výbor

 

Prezident sjezdu                                        Čestný prezident sjezdu

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.                 prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

 

Předseda vědeckého výboru               Předseda organizačního výboru

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.                         prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika FN                         Hemato-onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc              I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel.: 588 442 877 / fax.: 585 428 102               tel.: 588 442 972 / fax.: 585 428 102
e-mail: faber@fnol.cz                                         e-mail: antonin.hlusi@fnol.cz

 

Koordinátoři Konference oššetřovatelství a zdravotních laborantů

za část I. Oššetřovatelství:

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. / Bc. Monika Labudíková
Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 588 445 395, 588 443 337 fax.: 585 428 102
e-mail: vaclav.kajaba@fnol.cz / monika.labudikova@fnol.cz

za část II. Zdravotní laboranti:

Bc. Jana Kadlecová / Mgr. Jarmila Juráňová
Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 588 443 233, fax.: 585 428 102
e-mail: jana.kadlecova@fnol.cz

Koordinátoři Symposium on Advances in Molecular Hematology

doc. Dr. Eva Kriegová / Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.
Ústav imunologie LF UP /  Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 585 632 280
e-mail: Eva.Kriegova@fnol.cz

Přihláška 2019
Do zahájení zbývá: 0