XXXI. Olomoucké hematologické dny
XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
10th Symposium on Advances in Molecular Hematology
28. 5. – 30. 5. 2017 NH Collection Olomouc Congress
a Omega centrum Olomouc
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pořádají

 

  • Lékařská fakulta UP v Olomouci
  • Hemato-onkologická klinika FN a LF UP
  • HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
  • Sekce onkologie České asociace sester

Pod záštitou

  • České hematologické společnosti ČLS JEP
  • prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D., děkana LF UP v Olomouci
  • Mgr. Dalibora Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje
  • doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

  

Olomoucký krajFakultní nemocnice Olomouc

 

 

Místo konání

  • NH Olomouc Congress,
  • Legionářská 21, Olomouc

Ke stažení

Satelitní sympozia Fotobudka 2017
Doposud přihlášeno:
548