XXXI. Olomoucké hematologické dny

XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
10th Symposium on Advances in Molecular Hematology
28. 5. – 30. 5. 2017 NH Collection Olomouc Congress
a Omega centrum Olomouc
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Olomouc

1573 - založena univerzita (druhá nejstarší v českých zemích)
1987 - založena tradice Olomouckých hematologických dnů
2000 - Sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

NH Collection Olomouc Congress

NH Collection Olomouc Congress - hotel v blízkosti historického centra města a zároveň klidové zóny nabízí pro kongres vynikající zázemí. Přijeďte se sami přesvědčit na OHD 2017!

Haimaom

Nadace pro podporu transplantace kostní dřeně při HOK FN Olomouc

OHD

  • největší národní hematologický kongres
  • každoročně více než 600 účastníků, včetně přednášejících ze zahraničí
  • kvalitní organizační tým a zázemí pro formální i společenské setkávání
Hlavní téma
Léčba chorob krvetvorby v seniorském věku

Pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele FN Olomouc

prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
děkana LF UP v Olomouci

Mgr. Dalibora Horáka
náměstka hejtmana Olomouckého kraje

Pořádají

Lékařská fakulta UP v Olomouci
Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP
HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně
Sekce onkologie České asociace sester

Satelitní sympozia Fotobudka 2017
Doposud přihlášeno:
548