XXXI. Olomoucké hematologické dny
XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
10th Symposium on Advances in Molecular Hematology
28. 5. – 30. 5. 2017 NH Collection Olomouc Congress
a Omega centrum Olomouc
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Pokyny pro postery

 

Vážení autoři posterů,

Organizační výbor OHD rozhodl prezentovat postery ve formě plakátu formátu A0 (841 x 1189 mm) na výšku.

  • Posterová sekce bude umístěna v zadní části sportovní haly Omega.
  • Prezentace posterů bude probíhat v pondělí 29.5. 2017 v době 13.15 – 13.45 hod. Žádáme autory sdělení, aby v tuto dobu byli přítomni u svých posterů a byli připraveni na moderovanou diskuzi.
  • Posterové tabule budou označeny čísly, které odpovídají posterové časti programu (P1 - P44)
  • Instalace posterů bude možná již v neděli od 13 hod. Materiál k připevnění posteru bude na místě či na registraci.
  • Postery budou dostupné účastníkům po dobu trvání konference

 

Autory posterů laskavě žádáme o jejich odstranění po skončení kongresu.

Satelitní sympozia Fotobudka 2017
Doposud přihlášeno:
548