XXXI. Olomoucké hematologické dny
XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
10th Symposium on Advances in Molecular Hematology
28. 5. – 30. 5. 2017 NH Collection Olomouc Congress
a Omega centrum Olomouc
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Organizační a vědecký výbor

 

Prezident sjezdu                                        Čestný prezident sjezdu

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.                 prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

 

Předseda vědeckého výboru

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel.: 588 442 877 / fax.: 585 428 102
e-mail: faber@fnol.cz

Předseda organizačního výboru

prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel.: 588 442 972 / fax.: 585 428 102
e-mail: antonin.hlusi@fnol.cz

 

Koordinátoři Konference oššetřovatelství a zdravotních laborantů

za část I. Oššetřovatelství:

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. a Bc. Monika Labudíková
Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 588 445 395, 588 443 337 fax.: 585 428 102
e-mail: vaclav.kajaba@fnol.cz / monika.labudikova@fnol.cz

za část II. Zdravotní laboranti:

Jana Kadlecová, Mgr. Jarmila Juráňová
Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 588 443 233, fax.: 585 428 102
e-mail: jana.kadlecova@fnol.cz

Koordinátoři Symposium on Advances in Molecular Hematology

Dr. Eva Kriegová / doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Ústav imunologie LF UP / Hemato-onkologická klinika FN
tel.: 588 442 970 fax: 585 428 102
e-mail: vit.prochazka@fnol.cz

Satelitní sympozia Fotobudka 2017
Doposud přihlášeno:
548