XXXIV. Olomoucké hematologické dny
XXIV. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology
24. 5. – 26. 5. 2020 NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Konferenční poplatky

 

Konferenční poplatky OHD 2020 / Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Příjemce platby: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

  • č. ú. 19-1096330227/0100, Komerční banka, a.s., variabilní symbol: 99110051, konst. symbol: 379. Jako specifický symbol uvádějte prvních 6 znaků Vašeho rodného čísla (pro identifikaci platby).

Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky:

  • Pro bezhotovostní převod č. účtu ve tvaru IBAN: CZ0901000000191096330227, SWIFT: KOMBCZPP, variabilní symbol: 99110051, konst. symbol: 379. Jako specifický symbol uvádějte prvních 6 znaků z Vašeho RČ (pro identifikaci platby).

Úhrada konferenčního poplatku je identifikována dle RČ. V případě platby za více účastníků najednou je nutné poslat potvrzení o platbě vč. jmenného seznamu účastníků na email: dana.bendova@fnol.cz nebo fax: +420 585 428 102.

Po vyplnění přihlášky a úhradě poplatku prosíme zaslat kopii potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku (výpis z účtu, složenka) na email či fax uvedený výše – urychlíte tím Vaši registraci na místě kongresu. Potvrzení o zaplacení je nutné dokladovat nejpozději při registraci na místě!

Vstupenku na Slavnostní zahájení a Společenský večer je možné uhradit současně s registračním poplatkem nebo na místě při registraci (do vyprodání kapacity sálu).

V konferenčním poplatku je zahrnuto: vstup na konferenci, sjezdové materiály, občerstvení v průběhu konference

Platba na místě je možná pouze v hotovosti v CZK.

 

Konferenční poplatky OHD 2020

 

OHD 2020

(lékaři, VŠ nelékaři)

Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

(zdravotní sestry, zdravotní laboranti)

úhrada do 1.5.2020 2500 Kč úhrada do 1.5.2020 500 Kč
pozdější registrace 3000 Kč pozdější registrace 700 Kč
 
Doprovodný program Doprovodný program
Slavnostní zahájení 24.5.2020 300 Kč Slavnostní zahájení 24.5.2020 250 Kč
Společenský večer 25.5.2020 500 Kč Společenský večer 25.5.2020 300 Kč

 

Přihláška 2020 Zadání abstraktu