XXXIII. Olomoucké hematologické dny
XXIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
12th Symposium on Advances in Molecular Hematology
26. 5. – 28. 5. 2019 NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Konferenční poplatky

 

Konferenční poplatky OHD 2019 / Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Příjemce platby: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

  • č. ú. 19-1096330227/0100, Komerční banka, a.s., variabilní symbol: 99110051, konst. symbol: 379. Jako specifický symbol uvádějte prvních 6 znaků Vašeho rodného čísla (pro identifikaci platby).

Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky:

  • Pro bezhotovostní převod č. účtu ve tvaru IBAN: CZ0901000000191096330227, SWIFT: KOMBCZPP, variabilní symbol: 99110051, konst. symbol: 379. Jako specifický symbol uvádějte prvních 6 znaků z Vašeho RČ (pro identifikaci platby).

Úhrada konferenčního poplatku je identifikována dle RČ. V případě platby za více účastníků najednou je nutné poslat potvrzení o platbě vč. jmenného seznamu účastníků na email: dana.bendova@fnol.cz nebo fax: +420 585 428 102.

Po vyplnění přihlášky a úhradě poplatku prosíme zaslat kopii potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku (výpis z účtu, složenka) na email či fax uvedený výše – urychlíte tím Vaši registraci na místě kongresu. Potvrzení o zaplacení je nutné dokladovat nejpozději při registraci na místě!

Vstupenku na Slavnostní zahájení a Společenský večer je možné uhradit současně s registračním poplatkem nebo na místě při registraci (do vyprodání kapacity sálu).

V konferenčním poplatku je zahrnuto: vstup na konferenci, sjezdové materiály, občerstvení v průběhu konference

Platba na místě je možná pouze v hotovosti v CZK.

 

Konferenční poplatky OHD 2019 *

 

OHD 2019

(lékaři, VŠ nelékaři)

Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

(zdravotní sestry, zdravotní laboranti)

úhrada do 1.5.2019 2500 Kč úhrada do 1.5.2019 500 Kč
pozdější registrace 3000 Kč pozdější registrace 700 Kč
 
zahraniční účastníci zahraniční účastníci
úhrada do 1.5.2019 100 € úhrada do 1.5.2019 22 €
pozdější registrace 120 € pozdější registrace 30 €
 
Doprovodný program Doprovodný program
Slavnostní zahájení 26.5.2019 250 Kč/10 € Slavnostní zahájení 26.5.2019 250 Kč/10 €
Společenský večer 27.5.2019 500 Kč/20 € Společenský večer 27.5.2019 300 Kč/15 €
 

 

* registrace je platná pro všechny odborné sekce OHD.

 

Přihláška 2019 Program 2019