XXXII. Olomoucké hematologické dny
XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů
11th Symposium on Advances in Molecular Hematology
27. 5. – 29. 5. 2018 NH Collection Olomouc Congress
 
Vytvořit OHD účet | Přihlásit se

Morfologický den

 

Program Morfologického dne v rámci OHD 2018

 

Úterý 29.5.

09:00 – 10:30     Morfologický den I

  • Akutní promyelocytární leukemie PML/RARα pozitivní – typický morfologický nález + kazuistika (D. Mikulenková)
  • Akutní promyelocytární leukemie s variantní RARα translokací – morfologický nález + kazuistika (R. Šimečková)
  • Akutní megakaryocytární leukemie (R. Machová)
  • Atypická chronická myeloidní leukémie u nemocné po léčbě karcinomu prsu (J. Zuchnická)

 

11:00 – 12:30     Morfologický den II

  • Morfologie nemaligních onemocnění v hematologii – přínos pro diagnózu (D. Pospíšilová)
  • Pearsonův syndrom (P. Žák)
  • Mastocyty v kostní dřeni z pohledu cytomorfologického hodnocení (A. Bulíková)
  • Cytomorfologie zralých T-buněčných neoplázií (D. Starostka)
Přihláška 2018 Wiedermannova přednáška Programové schéma Satelitní sympozia
Do zahájení zbývá: 0